gestionem els conflictes

consciència emocional, regulació emocional i comunicació assertiva

Els conflictes són inevitables i també necessaris per créixer com a grup. De fet el problema no és el conflicte, sinó com gestionar-lo. L’objectiu de l’excursió és entrenar les habilitats necessàries per a una gestió positiva dels conflictes.

2n i 3er cicle primaria i eso

activitats:

  • QUÈ ÉS EL CONFLICTE?: Introducció
  • EL CIRCUIT DE LA CONFIANÇA: Caldrà entrenar la confiança i la responsabilitat per afrontar els reptes del circuit. Guiar i ser guiats conformen els rols quotidians que els alumnes tenen a una classe. Com se senten en cada paper? Es treballarà la competència de la consciència emocional.
  • QUÈ NECESSITO DE TU?: Activitat d’aventura on entrenarem la comunicació assertiva: demanar el que necessito de manera positiva i amb respecte. Habilitat imprescindible per prevenir i resoldre els conflictes ja que no hi ha judicis de valor. Es treballa la consciència emocional i l’autonomia emocional.
  • FEM CABANES: En aquesta activitat busquem conscienciar i entrenar el compromís.  La responsabilitat d’adquirir un compromís de grup enforteix els lligams i augmenta la confiança entre els seus membres.
Menú