la comunicació positiva

la granja excursiones cohesion

escolta activa, empatia, autoestima i respecte

Durant aquesta excursió posarem consciència en com ens comuniquem i en com aixó influeix en les nostres relacions. La comunicació es un dels processos més importants que duu a terme l’ésser humà, per aixó es també important  coneixèr-lo, i assumir el control d’allò que comuniquem. 

2on i 3er cicle de primaria i eso

activitats:

  • QUÈ ÉS LA COMUNICACIÓ POSITIVA?: Introducció
  • UN MISSATGE POSITIU: Donem la oportunitat de que els companys i companyes de classe puguin canviar la mirada i veure’s d’una manera diferent, trencant creences.
  • TEIXINT NOVES RELACIONS: L’objectiu és potenciar l’empatia i donar-nos l’oportunitat de revisar, reestructurar i refermar els lligams que ens uneixen.
  • LA RUTA DE LA COMUNICACIÓ: Circuit dins del bosc on ens hi endinsem com si fossim una cadena, creant equip i prenent consciència dels rols que adopta cada un, i si la comunicació que utilitzem ens ajuda a avançar cap al objectiu o si al contrari ens frena o ens desvia del nosre camí.
Menú