Educar es todo & La Granja (ESP)

Treballar la intel·ligència emocional des de l’etapa d’educació infantil afavoreix el desenvolupament dels nens millorant la seva forma de relacionar-se amb els altres, així com el benestar personal, i creant les bases necessàries que puguin utilitzar al llarg dels anys. A causa de la seva importància, hem demanat a 12 directors de diferents escoles de Madrid que ens facin una pregunta relacionada amb l’Educació Emocional a l’aula. Aquestes qüestions han estat respostes per Cristina Gutiérrez Lestón, Educadora Emocional, formadora, divulgadora mediàtica i escriptora de llibres i contes educatius. Ella, juntament amb el seu equip de treball, és pionera a introduir l’Educació Emocional a les seves activitats des de l’any 2005, a causa de les mancances emocionals que detectaven als nens i nenes.

Educar es todo i La Granja Ability Trainig Center uneixen forces per resoldre i donar resposta als dubtes de diversos docents que posen en focus l’Educació Emocional.

Herramientas para potenciar la inteligencia emocional

09. ¿Cómo ha podido repercutir esa “falta” humana en esas generaciones”?

Niños sobreexigentes: cómo ayudarles

Cómo enseñar a los niños a sobreponerse de sus frustraciones

08. Niños sobreexigentes e insatisfechos: cómo ayudarles

07. ¿Cómo se trabaja la tolerancia a la frustración en el aula y con las familias?

Convirtamos las emociones en aliadas

Educación Emocional, el antídoto contra el bullying

06. ¿Cómo trabajar la gestión Emocional en el claustro para que este la pueda trabajar en el aula?

05. ¿Cómo mejorar las habilidades emocionales de nuestros alumnos para que incidan en erradicar el acoso escolar?

La importancia de gestionar nuestras emociones

Desarrollar habilidades emocionales resulta fundamental para la felicidad y el crecimiento personal

04. ¿Cuáles son los nuevos retos y desafíos del docente y del alumnado del siglo XXI para estimular el aprendizaje significativo?

03. ¿Se contribuye desde la LOMLOE a que los proyectos curriculares permitan el desarrollo de las competencias en Educación Emocional?

La importancia de la autoestima en

el desarrollo de la inteligencia emocional

Trabajar la Educación Emocional

de forma positiva

02. ¿Qué importancia tiene la autoestima en el desarrollo de la inteligencia emocional?

01. ¿Cómo trabajar la Educación Emocional desde un punto de vista positivo y humilde?

Menú