missió, visió i valors

missió

La nostra missió és portar l’Educació Emocional a tots els racons del món, més enllà de les fronteres de la Granja. Desitgem que l’Educació Emocional sigui part del sistema educatiu, de les famílies i de les persones.

A través de Projectes d’Acció Social facilitem i permetem que aquells col·lectius que per la raó que sigui no tenen les mateixes oportunitats que la resta puguin accedir a l’Educació Emocional i beneficiar-se’n.

Tenim la missió de donar a conèixer a la societat en el seu conjunt el poder de l’Educació Emocional, per això vam dissenyar formats divulgatius accessibles a tota la societat.

visió

La nostra visió és convertir-nos en el referent social de l’Educació Emocional, centre de referència en la divulgació i acció social.

valors

Els nostres valors estan presents en totes les nostres accions:

  • Solidaritat, per arribar a qui més ho necessita
  • Respecte, per la feina de cadascú, les persones i el medi ambient
  • Rigor per a totes les nostres accions
  • Constància per aconseguir els objectius que tenim
  • Passió per tot el que fem
Menú