subvencions escolars

criteris subvencions escolars

La Fundació, per portar a terme un dels objectius dels seus estatuts i evitar que cap nen es perdi la convivència i un millor coneixement dels seus companys de classe,  subvenciona les colònies escolars als alumnes sense recursos,  segons els criteris que aquí especifiquem.

El primer criteri perquè totes les escoles puguin accedir a  aquesta subvenció és que La Fundació podrà subvencionar fins a un màxim del 4% del total dels alumnes que assistiran a les colònies escolars de La Granja i es subvencionarà el 100% del cost de les colònies (P.C. + activitats).

Optaran a aquesta subvenció els alumnes que:

Els ingressos familiars de l’alumne (pare i mare) siguin inferiors a 1.500 € mensuals bruts (18.000 € /any bruts), demostrables mitjançant còpia de la declaració de renda, certificat de retencions IRPF,  informe INEM, informe de serveis socials.

  • En el cas de germans/es s’avaluarà cada cas de manera individual amb la documentació aportada.
separador la granja

la gestió

L’escola serà la que gestionarà tota la documentació que aquí s’especifica per tal d’optar a les subvencions i fer-la arribar a La Fundació:

  • Còpia que demostri els ingressos de la unitat familiar (declaració de renda, certificat de retencions IRPF, informe INEM, informe de serveis socials).
  • Còpia del DNI del pare, de la mare (o tutor) i còpia DNI de l’alumne.
  • Fotografia de mida carnet de l’alumne.
  • Informe del mestre de l’alumne on s’especifiqui i es valorin aspectes com la voluntat, l’esforç, la constància i l’actitud de l’alumne i que el fa mereixedor d’aquesta subvenció.
  • Permís del pare, mare o tutor perquè la Fundació pugui fer servir les dades de l’alumne a nivell intern per poder demostrar al Patronat les subvencions realitzades (mateix model adjunt al link de dalt).

Descarrega aquí el “MODEL D’INFORME”

Un cop feta la reserva de les colònies escolars a La Granja (granja escola de Santa Maria Palautordera), l’escola podrà sol·licitar via telefònica o via e-mail la subvenció dels alumnes que cregui oportú. Aquesta gestió es recomana començar-la en el mateix moment de la reserva perquè La Fundació ho tingui en compte. Aquest tràmit es podrà fer fins a un màxim de 1 mes abans de la data de començament de les colònies (un cop passada aquesta data l’escola no podrà optar a la subvenció).

Un cop rebuda tota la documentació (en un mateix sobre per cada escola), La Fundació donarà la seva aprovació i el número de subvenció assignat a cada alumne, amb l’import econòmic. La Fundació farà arribar el document acreditatiu de la subvenció per via e-mail al professor encarregat del tràmit.

En el moment de fer el pagament de les colònies, i amb el document acreditatiu imprès i entregat el dia d’arribada a les oficines de La Granja, la factura restarà automàticament l’import subvencionat.

Si la sol·licitud de l’escola supera el 4% dels alumnes subvencionats, La Fundació no seleccionarà cap alumne, es farà un document sense nom per tal que es reparteixi als alumnes que el centre cregui mes necessitats.

Menú