DISSENYATS PER A SER DEPENDENTS

Ens estan dissenyant per a ser dependents. Treballo amb milers de persones i sembla que anem cap allà, cap a una societat constituïda per a infants, joves i adults cada vegada més dependents, és a dir, més fràgils i menys autònoms. La falta d’autonomia emocional és greu perquè comporta poca resiliència, el no sentir-se capaç de ser els dignes protectors de si mateixos pel que “necessiten” que un altre els defensi o animi, la qual cosa porta a la baixa autoestima (que és la base de l’èxit i la felicitat). La dependència, a més, implica por (el jo no soc capaç) i una perillosa dificultat, la de no assumir les responsabilitats més bàsiques. La causa? El proteccionisme excessiu i massa vegades sense sentit perquè acaba acostumat als individus a creure’s que els responsables de la seva sustentació i del seu benestar són un govern, una societat, uns pares, una empresa o un sistema educatiu. Però donar la culpa als altres és tan còmode com poc útil.

Darrere del sobre proteccionisme hi ha una clara falta de confiança cap a aquests individus, com passa amb la sobreprotecció dels infants, és a dir, quan s’educa o es decideixen polítiques basades en la por, en el “no podran” o en el “no són prou forts”. I en comptes de buscar solucions per al problema (falta de resiliència, autoestima o autonomia que fa fortes a les persones), ho fan més gran “donant”, fins a aconseguir crear persones dependents, dependents de reconeixement, que un altre prengui les decisions, d’ajudes econòmiques o del que sigui.

El sobre proteccionisme genera por social quan els humans, com a animals socials, estem dissenyats per a ser el contrari; autònoms i útils per a la nostra comunitat. Això ens ajuda a millorar l’autoestima i el sentiment de pertinença, a criticar les normes socials que considerem injustes i sobretot, a sentir la passió de saber que podem perseguir propòsits i utopies.

Siguem conscients quan sobreprotegim els fills/es, quan a la nostra empresa “cuidar deixa d’ajudar”, i preguntem-nos si realment volem polítiques dissenyades per a crear persones dependents.

Cristina Gutiérrez Lestón

Educadora Emocional

Menú